วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สัตว์เลี้ยงน่ารัก


วิธีเลี้ยงชิห์สุ
การเลี้ยงชิห์สุไม่เป็นเรื่องยากสำหรับคนรักชิห์สุก่อนเราจะซื้อสุนัขมาเลี้ยงเราจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่จะตามมาทีหลังด้วย สิ่งที่ควรเตรียมไว้สำหรับการเลี้ยงลูกสุนัขจะต้องซื้ออุปกรณ์และสิ่งจำเป็นต่างๆไว้ล่วงหน้า ยังมีอย่างอื่นที่ต้องเตรียมไว้ เพื่อให้ตัวเองและบ้านพร้อม ทำให้การย้ายเข้ามาของลูกสุนัขสะดวกขึ้น นอกจากชามใส่อาหารและน้ำ ปลอกคอ เชือกจูง และของเล่น ตลอดจนที่นอนแล้วยังต้องมีอุปกรณ์การดูแลขนที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ยังมีอาหารของลูกสุนัข ควรใช้อาหารเดิมที่ผู้เพาะพันธุ์ใช้ การเปลี่ยนอาหารในช่วงที่ตรึงเครียดนี้จะเพิ่มโอกาสของความเจ็บป่วยเนื่องจากอาหาร เมื่อทำสิ่งเหล่านี้หมดแล้วก็ถึงเวลาในการจัดบ้านให้ ปลอดภัยสำหรับลูกสุนัข เช่นย้ายสิ่งมีพิษต่างๆ สี ย่าฆ่าแมลง เก็บไว้ให้ถูกที่เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุนัขได้ กฎความปลอดภัยของลูกสุนัข
1. หลีกเลี่ยงความตื่นเต้นที่ไม่จำเป็น ให้โอกาสลูกสุนัขปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ของมัน2. ห้ามการเล่นที่รุนแรง3. หลีกเลี่ยงการอุ้มลูกสุนัขบ่อยเกินไป ปล่อยให้เดินเองจะดีที่สุด4. ต้องแน่ใจว่าทุกคนในบ้าน รู้วิธีที่ถูกต้องในการอุ้มและจับลูกสุนัข5. อย่าวางลูกสุนัขไว้ในที่สูงโดยไม่จำเป็น6. อย่าให้กระดูกหรือวัตถุแข็งๆกับลูกสุนัข จนกว่าจะครบอายุ 6 เดือน7. พยายามอย่าให้ลูกสุนัขคลาดสายตาในระยะ 2-3 สัปดาห์แรก


ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://showoff.yenta4.com/forum/topic/310166


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น